EKO FUN

Prąd dla rolnika

Jak to wygląda w u rolnika lub nie-VAT-owca?
Musimy uwzględnić fakt iż rolnicy i część małych firm nie rozliczają VAT.
W tym przykładzie niech to będzie 550 zł netto + VAT = ca 676 zł brutto

Załóżmy że rolnik zużywa 10MWh rocznie (sprawdź na fakturze roczne zużycie prądu) i płaci:
676 zł/ MWh x 10 MWh/rok x 30 lat = 202.800 zł w ciągu 30 lat

Jeśli rolnik zainstaluje dobrej jakościowo panele fotowoltaiczne zapłaci przykładowo
55.000 zł za instalację ca 10kWp (35 sztuk paneli + inwerter + kable + projekt + instalacja) czyli taką która pokryje zapotrzebowanie na 10 MWh rocznie
Na czysto zostanie po odjęciu kosztów 147.800 zł całkiem fajnie!

Ale chwila, czy prąd będzie kosztował 676zł/ MWh przez kolejnych 30 lat?
NIE, prąd drożeje!

W tak długim okresie można się spodziewac inflacji na średnim poziomie 2-3%
Przyjmijmy że cena prądu rośnie średnio 10% rocznie.
Zatem w kolejnym roku rolnik zapłaci nie 676 zł/MWh x 10MWh/rok = 6760 zł/rok
ale 7436 zł/rok a w kolejnym 8180 zł/rok itd aż w 30-tym roku 107.235 zł/rok co w skali 30 lat daje wydatek 1.111.979 zł - całkiem sporo pieniędzy wynikających z tego, że coś dodatkowo położyliśmy na dachu lub nie

Dla tych ostrożnych podam założenie podwyżki prądu o jedynie 6% rocznie, tj. 6760 zł/rok w pierwszym roku, 7166 zł/rok w drugim roku, itd aż 36.628 zł w 30 roku, co w skali 30 lat daje wydatek 534.433 zł - nadal ogromne kwoty które mogą zostać w twojej kieszeni

Jesteś rolnikiem? sprawdź i zgarnij 25% ulgę od podatku rolnego za ekologię

Czy warto ponieść wydatek na fotowoltaikę, tak!

Masz gotówkę będzie taniej bo bez odsetek.
Finansujesz się w banku lub u dostawcy paneli, też dobrze bo panel produkując prąd zmniejsza twój rachunek a zaoszczędzone środki przeznaczasz na spłatę kredytu, a następne minimum dwadzieścia kilka lat prąd zostawia Ci kasę w firmie. Chroni cię zatem przed podwyżkami prądu!

Masz firmę nie zwlekaj zainwestuj w panele fotowoltaiczne.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej darmowej wyceny firmy Innogy.
Formularz - pobierz tutaj
Podpisany skan proszę przesłać na maila ekofun@ekofun.pl z dopiskiem "PV" oraz imieniem i nazwiskiem

Proszę załączyć:
- zdjęcia poglądowe otoczenia domu, dachu od strony południowej, zbliżenie pokrycia dachu
- jeśli to możliwe rzut połaci dachowej (skan lub zdjęcie z dokumentacji technicznej domu)
- jeżeli klient indywidualny to dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu w m2 (z dokumentacja domu, decyzja o naliczeniu podatku lub skan polisy ubezpieczeniowej domu)
- ostatnie faktury za prąd z bieżącego roku oraz adekwatne faktury za rok wcześniej do porównania na podstawie których można ustalić roczne zużycie prądu

Zaprezentowane dane są szacunkowe, bo każdy użytkownik  ma inną cenę prądu, inne zużycie roczne prądu, inny sposób mocowania paneli (dach płaski, skośny, grunt), zmienia zużycie w poszczególnych latach, mogą się zmienić regulacje prawne, podatkowe, itd ale chcielibyśmy generalnie zasygnalizować skalę możliwych korzyści zachęcając do popierania ekologicznych rozwiązań które ograniczają koszty, czy zamieniają koszt w dochód.

Przy odpowiedniej skali Polska może pójść w ślady naszych sąsiadów i ograniczyć zużycie węgla na rzecz OZE.

Zachęcamy do kontaktu

czytaj dalej ... nadchodzą samochody elektryczne, które mogą być zasilane z twojej instalacji słonecznej :-)
logo EKO FUN
Zapraszamy


ekofun@ekofun.pltel 601 200 393