EKO FUN

Dr Warburg o pH

 Dr Otto Heinrich Warburg laureat Nagrody Nobla, jeden z czołowych biologów XX wieku odkrył, że przyczyną raka jest zbyt duża kwasowość organizmu, gdy pH (potencjał wodorowy) jest poniżej neutralnego poziomu 7,365.

Warburg badał metabolizm guzów nowotworowych oraz oddychanie komórkowe i odkrył, że komórki nowotworowe utrzymują się i rozwijają w niższym pH=6, a jest to spowodowane produkcją kwasu mlekowego i podniesionym poziomem CO2.

Zauważył że istnieje bezpośredni związek między pH a tlenem.
Wyższe pH, czyli odczyn zasadowy oznacza większe stężenie cząsteczek tlenu, podczas gdy niższe pH, czyli odczyn kwaśny, oznacza niższe stężenie tlenu. Tlen jest potrzebny do utrzymania i funkcjonowania zdrowych komórek.

Za to ważne odkrycie w 1931 roku otrzymał nagrodę Nobla z medycyny. Był dyrektorem Instytutu Cesarza Wilhelma (obecnie Instytut Maxa Planca) na wydziale fizjologii komórek w Berlinie. Kilka cytatów z jego prac:

"Tkanki nowotworowe są kwaśne, natomiast zdrowe tkanki są alkaliczne. Woda rozdziela się na jony H+ i OH- Jeśli istnieje nadmiar jonów H+ to występuje odczyn kwaśny. Gdy istnieje nadmiar jonów OH- to mamy do czynienia z odczynem zasadowym"

W swojej pracy "Metabolizm Nowotworów" wykazał, że dla wszystkich form nowotworów charakterystyczne są dwa stany: kwasica oraz hipoksja (brak tlenu).

"Brak tlenu i występowanie kwasicy to dwie strony tego samego medalu. Jeśli masz jedno, masz też drugie"

"Wszystkie zdrowe, normalne komórki bezwzględnie wymagają tlenu, ale komórki nowotworowe mogą żyć bez niego - to reguła od której nie ma wyjątku"

"Jeśli by pozbawić komórkę 35% jej tlenu, to w ciągu 48 godzin może zamienić się w komórkę nowotworową"

Dla Dr Warburga stało się jasne, że główną przyczyną raka jest niedobór tlenu, który tworzy kwaśny stan w organizmie człowieka. Odkrył że komórki nowotworowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w dużej ilości tlenu, która jest obecna w alkalicznym organizmie.

Czytaj również o cudzie pH >>>

Czytaj również o odkryciach Andreasa Moritza, czyli dlaczego rak pojawia się w środowisku beztlenowymlogo EKO FUN
Zapraszamy


ekofun@ekofun.pltel 601 200 393